rehabfejlec_kiskeppel
01 kriszti

Krivickijné M. Krisztina

teológus, pasztorálpszichológiai szakreferens, mentálhigiénés lelkigondozó

A terápiás csoportfoglalkozásaim fókusza az én-ismeret és a személyes Istenkép feltárásán keresztül, az Istenhit és a személyes Istenkapcsolat mélyítése. Én magam közvetve találkoztam a függőség rabságával.
Alkoholbeteg családban nőttem fel, így testközelben éltem meg mindazokat a lehetetlen élethelyzeteket, történéseket, őrületeket, ami ezen a betegségen keresztül bekerülhet egy ember, és rajta keresztül a család életébe.
„Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a
bűnösöket a megtérésre." (Máté 9:13)
Ezek Krisztus szavai, amelyek csodálatosan kifejezik mindazt, amit a rehabilitáció során tehetek a bentlakó nőkért.