Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://alkoholdrogrehab.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az "Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) az MPE Hajnalcsillag
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának adatvédelmi rendelkezéseit tartalmazza az irányadó
magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU)
2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban.
Az MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona számára kiemelten fontos a
személyes adatok védelmének biztosítása, ezért az MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Otthona a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen
Adatvédelmi Tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelési tevékenységéről.
1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása
Amennyiben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, az MPE Hajnalcsillag
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona e személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás
céljából fogja felhasználni.
2. Az érintett személyes adatok köre
Felhasználó neve és email címe
3. Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy az MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona
kapcsolatot tarthasson a honlapján feliratkozókkal.
4. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
5. Az adatok tárolásának időtartama
A személyes adatokat az MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona a
hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
6. A személyes adatok címzettjei:
MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona
7. Érintett jogai
Ön jogosult a kapcsolattartáshoz adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül
visszavonni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.


Önnek joga van továbbá:
I. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról;
II. Az MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona által kezelt pontatlan
személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;
III. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a
személyes adatait töröltetni;
IV. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a
személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni az MPE Hajnalcsillag
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonát;
V. Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha vonatkoznak Önre az Általános Adatvédelmi
Rendelet 20. cikkében rögzített feltételek;
VI. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre az Általános
Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján lehetőség van.
Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon az MPE
Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonához a lentiekben megadott elérhetőségek
egyikén. A megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül
megválaszolja.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36
(1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy
az MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona jogsértő módon kezeli az Ön
személyes adatait.
8. Egyebek
Ha az MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona a személyes adatokon a jelen
Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a
további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre
vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.
Az MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának részletes adatvédelmi
szabályzata megismerhető a székhelyén, további információ kérhető a 2. pontban meghatározott
elérhetőségeken.


1. Kik vagyunk
MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona
2330 Dunaharaszti, Vörösmarty utca 17-19.
Telefonszámunk: +3624-531-185
email címünk: hajnalcsillag@punkosdi.hu
A weboldalunk címe: https://alkoholdrogrehab.hu
Felelős vezető neve: Kupai Szilvia

2. A Szervezet által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

A Szervezet honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A Szervezet honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver
felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére,
amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot
meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását
adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében
működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem
tárolnak, a Szervezet személyes adatkezelést e körben nem folytat.
Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A
tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat
nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.
Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy
megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes
információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.
A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési
információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig
érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az
„Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a
bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.
Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti
nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet
szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.Regisztráció, hírlevél feliratkozás
(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása,
amelyet az érintett a Szervezet honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész
melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki
a Szervezet hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja személyes
adatainak kezeléséhez.
(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.
(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, e-mail cím, jelszó.
(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Szervezet
szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről,
eseményekről.
(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz,
kizárólag csak Munkatársak részére.
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a
Szervezet vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Szervezet weblapjának üzemeltetését ellátó
adatfeldolgozó munkatársai.
(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a hozzájárulás
visszavonásáig. Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére
történő törlésig.
(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai)
törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében
elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Szervezet székhelyére megküldött postai levélben
történik.
Hozzászólások, üzenetküldés a honlapról
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül (felhasználó neve, email
címe) begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen
tartalmak kiszűrése céljából.
Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül
továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás
feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás
elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Magyar Pünkösdi Egyház
HAJNALCSILLAG


Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan
EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és
kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók,
képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy
viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől
származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói
viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.
Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?
Nem osztjuk meg senkivel.
Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben
maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és
jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.
A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói
profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a
személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A
honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.
Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?
A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export
fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó
rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot
töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági
okokból kötelező megőriznünk.
Hová továbbítjuk az adatokat?
A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti