Felvétel

Térítési díj

Az ide vonatkozó szociális törvények (rendeletek) értelmében – mint személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben – a felvételt nyert személy személyi térítési díjat fizet, ami a lakó havi jövedelmének 80%-a – legfeljebb az intézményi térítési díj összege (150.000 Ft) –, ha annak befizetése után a lakónak megmarad az intézményi költõpénznek megfelelõ összeg (jelenleg 5.700 Ft).

Ingyenes ellátásban részesül az a lakó, aki nem rendelkezik jövedelemmel, illetve támogatásra képes hozzátartozója nincs. Ilyenkor az intézményi költõpénzt az otthon biztosítja a lakónak. Ez utóbbi esetben nyilatkozhat a támogató arról, hogy a költõpénz biztosítását az intézménytõl átvállalja.

A személyi térítési díjat legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap 10-éig kell az otthon pénztárába befizetni.