Mik a kilátások?

Mindnyájunk közös célja, hogy az intézményünkben töltött idõ az Ön számára eredményes legyen. Mikor tekinthetjük eredményesnek a rehabilitációt? Ha

  • a terápiában részt vevõ személy fel tudta dolgozni a felvétel okaként szereplõ problémáját;

  • pszichoaktív anyagoktól mentesé válik az életvitele (csak a szervi okok miatt elengedhetetlen gyógyszereket szedi);

  • a korábban megromlott kapcsolatai a lehetõségeknek megfelelõen helyreállnak;

  • a függõség kialakulását és a visszaesést okozó, ill. felgyorsító kapcsolatai megszûnnek, vagy ha ez nem lehetséges, le tudja gyõzni azok negatív hatását;

  • újra munkába áll (ez nem mindig vagy olykor csak nehezen érhetõ el, pl. rokkantság vagy elõítélet miatt);

  • képes önállóan a problémakezelésre és talpon maradásra.

A gyógyulásban a motiváción kívül jelentõs szerepe van a terápiás idõnek. Az egészségügy egyik fõ (a beteggel közös) célja, hogy a kórházi ápolás idõtartama minél rövidebb legyen, és a beteg a régi, megszokott környezetében gyógyuljon tovább. A szenvedélybeteg-rehabilitáció lényege és törekvése ennek épp az ellenkezõje, mivel a régi, megszokott környezet nem képes biztosítani a gyógyulás feltételeit. Ezért egy ideig a beteget különbözõ mértékben el kell szigetelni korábbi kapcsolataitól (ez a teljes, késõbb pedig a részleges izolációs szakasz, összesen kb. 3 hónap), majd az „új életét” meg kell erõsíteni.

A megerõsítés idõszaka hosszú. Az élet pozitív-negatív „információira” eddig Ön helytelen válaszokat adott azáltal, hogy alkoholhoz, droghoz, gyógyszerhez nyúlt. Ezek sorozata beidegzõdéssé, mechanizmussá vált. Könnyen belátható, hogy a régi beidegzõdések „lecserélése” és új „mechanizmusok” kialakítása idõigényes folyamat. Ezért a terápiás idõszakot 18 hónapra tervezzük. Ettõl természetesen az egyéni szükségletnek megfelelõen a jogszabályi keretek között (max. 3 év) el lehet térni. A sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy optimálisan 12-24 hónap szükséges ehhez, a korábbi szerhasználat idõtartamától függõen.

Az intézménybõl való távozás után sem marad egyedül, mert ha Ön is igényli, legalább 6 hónapig nyomon követjük életének alakulását, és készek vagyunk a segítõ konzultációra.