Ellátás és terápia

Miből áll a terápia?

Az otthon a terápia részeként nagy- és kiscsoportos, ill. egyéni foglalkozásokat, valamint aktivitást segítõ tevékenységeket is szervez, amelyek a lakók fizikai és lelki egészségének helyreállítását szolgálják. Ezeken a foglalkozásokon mindenkinek – az életkorának, egészségi állapotának megfelelõ módon és mértékben – részt kell vennie.

A lelki életet segítõ foglalkozások (bibliaórák) az otthonban folyó terápia szerves részét képezik, de tiszteletben tartjuk mindenki egyéni meggyõzõdését. Célunk az, hogy az otthonból gyógyultan távozók érett ítélõképességgel rendelkezzenek, és képesek legyenek önállóan, de felelõsségteljesen döntéseket hozni. A szabad vallásgyakorlás lehetõsége biztosított.

A rehabilitáció egyik legfontosabb alappillére a terápiás munka. Az értelmes és hasznos tevékenység fejleszti és erõsíti a lakók önértékelését, és megóvja õket a visszaesés veszélyétõl.

Munkaterületek: