Intézményünkről

Az intézmény létrejötte

Az otthont Fábián Attila és felesége, Erzsébet vezetésével az Evangéliumi Pünkösdi Közösség (EPK) AGAPÉ gyülekezete hozta létre 1985-ben. Segítségükre volt az amerikai pünkösdiek Teen Challenge nevû, ugyancsak szenvedélybetegekkel (elsõsorban droghasználó fiatalokkal) foglalkozó szervezete. Az otthon 1994-tõl az EPK önálló jogi személyiségû intézménye: tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az otthon 1997-ben 14, majd 2000. január 1-jétõl 18 fõ finanszírozására szerzõdést kötött, így az otthon egyben egészségügyi (krónikus fekvõbeteg-ellátó) intézmény is. Az intézményben 21 fõnek tudunk helyet biztosítani.